Zbornica varnosti in zdravja pri delu

Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa poskrbimo za to, da se ne ponovi.

Za vas smo vzpostavili BORZO prostih delovnih mest in povabili delodajalce, da objavljajo njihove potrebe po kadrih tudi preko naše spletne strani.

O Zbornici

Varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje pri delu je pojem velikih razsežnosti, saj obsega vrsto aktivnosti delovnega mesta v vseh fazah od načrtovanja in uporabe do razgradnje, s ciljem zagotoviti delavcu varno in zdravo delo v vsej njegovi delovni dobi.
Učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu drastično zmanjšuje tveganja za poškodbe pri delu, poklicne bolezni in obolenja v zvezi z delom. Strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu so strokovna podpora delodajalcem pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.
Kazalniki slabega upravljanja varnosti in zdravja pri delu so poškodbe pri delu, poklicne bolezni in druge okvare zdravja povezane z delom.
21

Let delovanja

80

posvetov

122

Aktivnih članov

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

si prizadeva prevzeti odločilno vlogo zlasti pri

Postavljanju pogojev za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu.

Izvedbi in podeljevanju strokovnih izpitov iz varnosti in zdravja pri delu.

Podeljevanju dovoljenj za delo s področja varnosti in zdravja pri delu.

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.

Oglejte si naše zadnje novice

Nenehne spremembe v svetu dela, nove tehnologije, novi materiali, nova in nastajajoča tveganja, zahtevajo permanentno spremljanje in razvijanje stoke varnosti in zdravja pri delu.