ZbornicaVZD v torek, 25.01.2022 organizira strokovno usposabljanje za strokovne delavce na področju VZD, pooblaščene inženirje, kemijske tehnologe, svetovalce za kemikalije in ostale osebe, ki se na delovnih mestih srečujejo z nevarnimi kemičnimi snovmi.
Usposabljanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Na usposabljanju bomo predstavili:

  1. Aktualne nepravilnosti na področju nevarnih kemičnih snovi, dr. Lidija Korat, IRSD
  2. Kemikalije v tehnoloških procesih, dr. Bojan Pahor, vodja raziskovalno razvojne organizacije v podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o.
  3. Skladiščenje nevarnih kemičnih snovi in uporaba osebne varovalne opreme, Gregor Kušar, tehnični vodja akreditiranega laboratorija Komplast d.o.o.
  4. Prevoz nevarnega blaga (ADR predpisi), Emil Novak, Združenje varnostnih svetovalcev
  5. Posledice prekomernih vplivov nevarnih snovi na delavca, dr. Gregor A. Sušnik, specialist MDPŠ, ZD Kamnik

Udeležencem želimo podati celoten pregled dela z nevarnimi snovmi, od proizvodnega dela, skladiščenja do transporta. Poleg tega bo dr. Koratova dodala informacije v zvezi z nepravilnostmi na področju, ki jih ugotavlja inšpektorat, dr. Sušnik pa še kakšne so posledice prekomernih vplivov na delavce.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20) in se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 8 točkami.

Vljudno vabljeni!