Zbornica VZD v četrtek, 07.03.2024 organizira obdobno usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbiščih in pomičnih deloviščih pod skupnim nazivom

41. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje

Strokovni seminar je namenjen: koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; študentom tehniške varnosti in drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

Termin organizacije: četrtek, 7. marec 2024
preko videokonferenčne platforme ZOOM

PROGRAM:

URA: PREDAVANJE:
08.45 – 08.55PRIJAVA UDELEŽENCEV
08.55 – 09.00POZDRAVNI NAGOVOR
Marjan Mikec, predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD pri Zbornici VZD
09.00 – 09.30UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH DELOVIŠČIH V LETU 2023
Mag. Boštjan Hartner, IRSD
09.30 – 10.10PREDSTAVITEV REŠEVALNE VAJE V PREDORIH DRUGEGA TIRA DIVAČA-KOPER IN INTERVENCIJA OB IZBRUHU POŽARA V PREDORU T1 KOPER
Miha Ergaver, Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
10.10 – 10.50MONTAŽA NOSILNE KONSTRUKCIJE IN REGALNIH DVIGAL ZA AVTOMATSKO VISOKOREGALNO SKLADIŠČE
Matjaž Jenko, LT inženiring Matjaž Jenko s.p.
10.50 – 11.00ODMOR
11.00 – 11.40UPORABA PRIPOMOČKOV IN OPREME ZA DVIGANJE IN PREMEŠČANJE BREMEN Aljaž Gajšt, Vodušek d.o.o.
11.40 – 12.20UPORABA DRONOV PRI NADZORU VARNOSTI NA GRADBIŠČIH
Marjan Mikec, Idila projekt d.o.o
12.20 – 12.30ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  120,00 EUR + DDV => 146,40 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 145,00 EUR + DDV => 176,90 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do torka, 05.03.2024 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »seminar poklicne bolezni«, sklic: 00 07-03-2024

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja. Potrdilo vam bomo izdali po prejetju plačila kotizacije.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje bo predvideno organizirano v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Vljudno vabljeni!

Prijave so zaključene (06.03.2024 ob 12.00 uri).