Predsednik Zbornice VZD, gospod Janez Balantič, mag. okolj. ved, se je v torek, 24.05.2022 na konferenci Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu, ki jo je organiziralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in ki je potekala v centru Brdo pri Kranju, aktivno udeležil s prispevkom Ocenjevanje tveganj pri delu na domu: smernice za strokovne delavce in delavke.