Zbornica VZD v petek, 17.05.2024 organizira strokovno usposabljanje/delavnico pod skupnim nazivom

Delavnica Ocenjevanje tveganj pri fizičnih obremenitvah z Metodami ključnih kazalnikov (BAuA) s primeri

Strokovni seminar je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: petek, 17.05.2024

Lokacija: Dvorana Sava, Center za poslovno usposabljanje (CPU), Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

V Uradnem listu RS št. 84/ 2023 (02.08.2023)  je objavljen nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen, ki se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer  ter na  izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno mišičnih obolenj.

Z metodami Ocenjevanja tveganja za posamezna opravila na delovnem mestu identificiramo dejavnike tveganja in ugotavljamo fizične obremenitve ter glede  stopnjo tveganja opredelimo preventivne ukrepe.

V grobem razlikujemo 6. vrst fizičnih obremenitev in sicer:

•             ročno premeščanje bremen, zlasti pri upogibanju in rotaciji hrbtenice;

•             ročno vlečenje in potiskanje bremen;

•             ročni delovni procesi (ponavljajoče se ali siloviti gibi);

•             uporaba celotne telesne moči;

•             premikanje (gibanje) telesa;

•             prisilna drža telesa ali držo z omejenim obsegom gibanja.

Na delavnici bodo poleg osnovnega identificiranja delavnikov tveganja za nastanek in razvoj kostno – mišičnih obolenj predstavljene Metode ključnih kazalnikov za zgoraj navedene fizične obremenitve, osnovno preverjanje oz. prepoznavanje telesnih obremenitve pri delu ter uvodno pregled za informativno oceno tveganj ob prisotnosti telesnih obremenitev.

Predavatelj bo predstavil primer izvedbe ocene tveganja pri fizičnih obremenitvah po Metodah ključnih kazalnikov na primerih opravil in povzetek ocenjevanja tveganja z MKK pri različnih opravilih v delovnem dnevu za posamezno vrsto fizične obremenitve (MKK- Multi)

Urnik:

08.30 – 9.00Sprejem udeležencev
09.00 – 11.00Pozdravni nagovor in 1. del delavnice
11.00 – 11.15Odmor
11.15 – 14.002. del delavnice
14.00 – 14.15Zaključki

Cilj delavnice je udeležence usposobiti za uporabo MKK.

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  200,00 EUR + DDV => 244,00 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 220,00 EUR + DDV => 268,40 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do srede, 15. maja 2024 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »Delavnica premeščanja bremen«, sklic: 00 17-05-2024

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku delavnice.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije delavnice, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na delavnico je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovna dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje je organizirano v skladu:

  • Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih. Število kreditnih točk bo objavljeno naknadno.

Sprejemanje prijav smo zaključili v četrtek, 16.05.2024, ob 8.uri.