Uporaba umetne inteligence in robotike za avtomatizacijo nevarnih ali ponavljajočih se opravil na delovnem mestu kot en od načinov zaščite delavcev je v porastu. Vendar se lahko pojavijo tudi izzivi za varnost in zdravje pri delu, ki jih je treba upoštevati, ali nova tveganja, ki jih je treba učinkovito obravnavati v teh zgodnjih fazah.

Da bi osvetlila to zapleteno temo, je agencija EU-OSHA objavila primerjalno poročilo o študiji primera o napredni robotski avtomatizaciji. Poročilo obravnava izvajanje in vpliv sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, in inteligentnih sodelovalnih robotov (koboti) pri avtomatizaciji nalog na delovnem mestu, s poudarkom na zagotavljanju varnosti delavcev.

Poleg tega so v zbirki povezanih kratkih poročil o politiki obravnavani različni vidiki: Izzivi in priložnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki izhajajo iz izvajanjaPriporočila za avtomatizacijo kognitivnih nalogPriporočila za avtomatizacijo fizičnih nalogSpodbude, ovire in priporočila za izvajanjeSpodbujanje organizacijskega sprejemanja sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci.

Oglejte si ugotovitve z našega nedavnega seminarja Napredna robotika in sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci za avtomatizacijo nalog: Posledice za varnost in zdravje pri delu.

Vas zanima avtomatizacija delovnih nalog? Spremljajte prihajajočo kampanjo z nazivom Varno in zdravo delo v digitalni dobi, v kateri je to eno od prednostnih področij.

Oglejte si vse publikacije o napredni robotiki in avtomatizaciji nalog

https://osha.europa.eu/sl/highlights/automating-tasks-work-safe-manner-new-comparative-case-study-report

Vir: https://vzd.mddsz.gov.si/