Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu uporabljajo digitalne tehnologije za spremljanje tveganj pri delu ter preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Najti jih je mogoče v nosljivih napravah, opremi ali telefonskih aplikacijah, kar lahko pripomore k varnejšim delovnim mestom.

Ti sistemi lahko izboljšajo vključevanje in raznolikost delovne sile tudi s podpiranjem in obravnavanjem potreb posebnih skupin ljudi, kot so starejši delavci in delavci migranti, invalidni delavci in nosečnice.

Vendar je treba najprej proučiti nekatere vidike, da bi bile te tehnologije resnično uspešne in koristne za vse: vključevanje delavcev in organizacijska kultura, struktura podjetja, tehnološka infrastruktura itd.

V naših dveh novih dokumentih za razpravo je pojasnjeno, kako učinkovito izvajati vključujoče pametne digitalne sisteme spremljanja. Oglejt si ju!

Digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: uvajanje novih tehnologij za spremljanje varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu

Digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: podpiranje vključevanja in raznolikosti na delovnem mestu

Vir: https://vzd.mddsz.gov.si/