Zbornica VZD je na Centru za poklicno usposabljanje v Ljubljani 15.06.2023 organizirala delavnico za strokovne delavce z naslovom Ocenjevanje tveganj pri fizičnih obremenitvah z Metodami ključnih kazalnikov (BAuA).

Snov je udeležencem predstavil gospod Janez Fabijan, član delovne skupine pri MDDSZ za pripravo izhodišč za pripravo predloga Pravilnika o zagotavljanju VZD pri ročnem premeščanju bremen.

Foto utrinki: