V Uradnem listu RS št. 84/ 2023 (02.08.2023)  je objavljen nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen, ki se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer  ter na  izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno mišičnih obolenj.

Z metodami Ocenjevanja tveganja za posamezna opravila na delovnem mestu identificiramo dejavnike tveganja in ugotavljamo fizične obremenitve ter glede  stopnjo tveganja opredelimo preventivne ukrepe. V grobem razlikujemo 6.  vrst fizičnih obremenitev in sicer:

  • ročno premeščanje bremen, zlasti pri upogibanju in rotaciji hrbtenice;
  • ročno vlečenje in potiskanje bremen;
  • ročni delovni procesi (ponavljajoče se ali siloviti gibi);
  • uporaba celotne telesne moči;
  • premikanje (gibanje) telesa;
  • prisilna drža telesa ali držo z omejenim obsegom gibanja.

Za učinkovitejšo implementacijo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen in ocenjevanje tveganja  po Metodah ključnih kazalnikov, vključno s presejalnim testom, Zbornica VZD nudi strokovno pomoč  delodajalcem in strokovnim delavcem na individualnih delavnicah za konkretna Delovna mesta oziroma opravila po posameznih podjetjih.

V kolikor želite strokovno pomoč pri izdelavi OT, se obrnite na naš naslov in se dogovorimo.

Kontaktni naslov: info@zbornica-vzd.si