V Zbornici varnosti in zdravja pri delu smo pretreseni nad včerajšnjimi dogodki v družbi Melamin v Kočevju. Ob tej priložnosti vsem prizadetim izrekamo iskreno sožalje ter poškodovanim čim hitrejše okrevanje!

Se pa ob takem dogodku poraja cel niz vprašanj, ki jih v naši državi namerno skrivamo pod preprogo. O čem govorim?

O dejstvu, da je Slovenija leta 2011 ukinila 2 izmed 4 pooblastil, ki so jih predhodno imeli strokovni delavci. Od takrat dalje lahko namreč vsakdo usposablja zaposlene in izdeluje strokovne podlage za ocene tveganja v posameznih tehnoloških procesih… Nepredstavljivo. Na vse to opozarjamo že vrsto let, vendar brez vsakega uspeha.

Ravno tako opozarjamo na veliko nepravilnost na področju proti eksplozijske zaščite saj veljavni Pravilnik (41/2016) ne postavlja nikakršnih zahtev glede izobrazbe oseb, ki izdelujejo Elaborate eksplozijske ogroženosti!

Kratek zaključek pove, da se v naši družbi problemov varnosti in zdravja pri delu zavemo šele takrat, ko se pripeti tragedija. 

JANEZ BALANTIČ, mag. okolj. ved

predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu