V četrtek, 23. novembra 2023, v Svetovni kavarni Sputnik v Ljubljani Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana organizira delavnico prve psihološke pomoči na delovnem mestu. Prične se ob 9.00 uri in zaključi ob 14.30 uri.

Namen delavnice je udeležence usposobiti ter opolnomočiti za psihološko prvo pomoč na delovnem mestu, da bodo lahko kompetentno in z razumevanjem pristopili do zaposlenih s težavami v duševnem zdravju, se z njimi pogovorili in jih vzpodbudili k iskanju ustrezne strokovne pomoči.

Kotizacija znaša 180,00 EUR (brez DDV) in zajema udeležbo na delavnici, gradivo ter pogostitve med odmori. Če se jih prijavi več iz delovne organizacije, priznamo še dodatni 10 % popust na posamezno kotizacijo. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest (20 udeležencev).

Podrobnejši program delavnice in prijavnica sta objavljena na naslednji povezavi: https://eap.si/delavnice/psiholoska-prva-pomoc/ 

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu udeleženci delavnice prejmejo 9 točk.