Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa organizira med 19. septembrom in 18. oktobrom 2024 izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Izobraževalni program, ki je plačljiv, bo potekal ob četrtkih in petkih med 9. in 16. uro.

Gre za celovito izobraževanje, ki nudi interdisciplinarno znanje, potrebno za načrtovanje in izvajanje učinkovitih programov promocije zdravja pri delu. Udeleženci se bodo seznanili z vsebinami s področja zdravja in promocije zdravja pri delu, timskega dela, načrtovanja programov in projektov promocije zdravja pri delu, analize zdravja delavcev, ergonomskih dejavnikov tveganja, kemijskih dejavnikov tveganja, dejavnikov tveganja za poškodbe pri delu, organizacije dela, doživetja preobremenjenosti pri delu, varovanja dostojanstva pri delu, preprečevanja uporabe psihoaktivnih snovi, prehrane in gibanja.

Več informacij o izobraževanju najdete na spletni strani Čili za delo.