Zbornica VZD v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo v torek, 13.09.2022 načrtuje izvedbo tradicionalnega 37. posveta SGK, ki je namenjeno koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; študentom tehniške varnosti in drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.


Usposabljanje bo predvidoma potekalo v Ljubljani.

Tudi tokrat smo se potrudili, da vam predstavimo čim bolj uporabne vsebine.

Predviden program:

  1. Usposabljanje in pridobivanja dovoljenj koordinatorjev v luči novega pravilnika in problematika izdelave varnostnih načrtov, predstavnik IRSD
  2. Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in  pooblaščenega inženirja, mag. Bernardka Jurič 
  3. Plan in izvedba reševanja na gradbiščih – primer iz prakse, Sebastjan Holc
  4. Uporaba aplikacije elektronske knjige ukrepov ter prikaz delovanja na terenu (primer vodenja varnosti na gradbišču), Grega Mihalić

Natančen program z vsemi ostalimi informacijami bo na voljo v kratkem.

Strokovni posvet je organiziran v skladu s:

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na seminarju pridobili kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni, da si že sedaj rezervirate čas!