Zbornica VZD v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo v torek, 13.09.2022 načrtuje izvedbo tradicionalnega 37. posveta SGK, ki je namenjeno koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; študentom tehniške varnosti in drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

Lokacija: CPU – Center za poklicno usposabljanje Ljubljana, dvorana Soča. Usposabljanje bo možno spremljati tudi preko videokonferenčne platforme ZOOM.

Trajanje: 08.45 – 12.50

Program:

  1. Usposabljanje in pridobivanja dovoljenj koordinatorjev v luči novega pravilnika in problematika izdelave varnostnih načrtov, predstavnik IRSD
  2. Uporaba aplikacije elektronske knjige ukrepov ter prikaz delovanja na terenu (primer vodenja varnosti na gradbišču), Grega Mihalić
  3. Plan in izvedba reševanja na gradbiščih – primer iz prakse, Sebastjan Holc
  4. Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in  pooblaščenega inženirja, mag. Bernardka Jurič 
  5. Varnost in zdravje na začasnih in premičnih gradbiščih in s tem povezana odgovornost in pravna praksa, Hava Avdić

Kotizacija znaša:

  • za člane Zbornice VZD s plačano članarino  105,00 EUR + DDV => 128,10 EUR
  • nečlani Zbornice VZD 130,00 EUR + DDV => 158,60 EUR

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta, potrdila o udeležbi ter postrežba med odmorom.

Popusti:

  • za prijavljena 2 ali 3  udeležence iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;
  • za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.

Potrdilo o udeležbi bo izdano na osnovi dejanske udeležbe in plačila kotizacije!

Strokovni posvet je organiziran v skladu s:

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Prijave že zbiramo preko prijave na naši spletni strani, ali s posredovanjem izpolnjene prijavnice na info@zbornica-vzd.si !

Vljudno vabljeni!