Zbornica VZD v torek, 15.11.2022 načrtuje izvedbo 38. posveta SGK, ki je namenjeno koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; študentom tehniške varnosti in drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

Usposabljanje bo možno spremljati preko videokonferenčne platforme ZOOM.

Program:

  1. Pravni položaj koordinatorja VZD na gradbišču s poudarkom na aktualni sodni praksi, Matej Vošner, Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o.
  2. Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in  pooblaščenega inženirja, mag. Bernardka Jurič 
  3. Uporaba aplikacije elektronske knjige ukrepov ter prikaz delovanja na terenu (primer vodenja varnosti na gradbišču), Grega Mihalić

Kotizacija znaša:

  • za člane Zbornice VZD s plačano članarino  105,00 EUR + DDV => 128,10 EUR
  • nečlani Zbornice VZD 130,00 EUR + DDV => 158,60 EUR

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta in potrdila o udeležbi.

Popusti:

  • za prijavljena 2 ali 3  udeležence iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;
  • za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.

Potrdilo o udeležbi bo izdano na osnovi dejanske udeležbe in plačila kotizacije!

Strokovni posvet je organiziran v skladu s:

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Usposabljanje je organizirano tudi v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) – pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo pridobijo 3 KT.

Prijave že zbiramo preko prijave na naši spletni strani, ali s posredovanjem izpolnjene prijavnice na info@zbornica-vzd.si !

Vljudno vabljeni!