Zbornica VZD 24.01.2023 načrtuje izvedbo tradicionalnega 39. posveta SGK.

Posvet bo organiziran kot obdobno usposabljanje za koordinatorje VZD na gradbiščih in premičnih deloviščih.

Vljudno vabljeni že sedaj, da si rezervirate svoj čas!