Zbornica VZD v torek, 24.10.2023 organizira strokovno usposabljanje pod skupnim nazivom

40. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje

Strokovni seminar je namenjen: koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; študentom tehniške varnosti in drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

Termin organizacije: torek, 24. oktobra 2023
preko videokonferenčne platforme ZOOM

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
08.45 – 08.55PRIJAVA UDELEŽENCEV
08.55 – 09.00POZDRAVNI NAGOVOR
Marjan Mikec, predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD pri Zbornici VZD
09.00 – 09.40NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVA UREDBA V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO DIIZOCIANATOM NA GRADBIŠČIH
Lidija Korat, IRSD
09.40 – 10.00VIDIKI TRENUTNEGA STANJA GRADBENIŠTVA V RS
Mag. Gregor Ficko, GZS-Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
10.00 – 10.40VARNOST IN ZDRAVJE PRI GRADNJI INDUSTRIJSKIH HAL
Primož Vrbinc, Schwarzmann d.o.o.,
10.40 – 10.55ODMOR
10.55 – 11.35IMPLEMENTACIJA PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN
Janez  Fabijan, Zbornica VZD
11.35 – 12.15ZIDANJE Z UPORABO DVIŽNE OPREME – PRIMER IZ PRAKSE
Jure Lovšin, Xella porobeton SI, d.o.o
12.15 – 12.20ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  120,00 EUR + DDV => 146,40 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 145,00 EUR + DDV => 176,90 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do petka, 20. oktobra 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »40. posvet SGK«, sklic: 00 24-10-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja. Potrdilo vam bomo izdali po prejetju plačila kotizacije.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si .

Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje bo predvideno organizirano v skladu:

  • Strokovni posvet je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Vljudno vabljeni!

Uradno spremljanje prijav zaključeno ponedeljek, 23.10.2023 ob 13.00 uri.

V primeru, da ste rok zamudili, usposabljanja pa se želite udeležiti, pišite na info@zbornica-vzd.si.