Zbornica VZD v četrtek, 13.04.2023 organizira strokovno usposabljanje pod skupnim nazivom

Tveganja za poklicne bolezni s poudarkom na kemičnih dejavnikih

Strokovni seminar je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: četrtek, 13.04.2023
Dvorana Zois, Stegne 23a, Ljubljana

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
10.30 – 10.55PRIJAVA UDELEŽENCEV
10.55 – 11.00POZDRAVNI NAGOVOR
Janez Fabijan, Zbornica VZD
11.00 – 12.00KOMPLEKSNOST OBRAVNAVE NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA POKLICNO OBOLENJE
Dr. Lidija Korat, IRSD
12.00 – 13.00PREDSTAVITEV ZAHTEV PRAVILNIKA O POKLICNIH BOLEZNIH
Dr. Andrea Margan, KIMDPŠ
13.00 – 14.00VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA V POVEZAVI S POKLICNIMI BOLEZNIMI – STALIŠČE ZSSS   
Lučka Böhm, ZSSS
14.00 – 14.15ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

za člane Zbornice VZD s plačano članarino  105,00 EUR + DDV => 128,10 EUR
nečlani Zbornice VZD 130,00 EUR + DDV => 158,60 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do torka, 11. aprila 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »seminar poklicne bolezni«, sklic: 00 13-04-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja. Potrdilo vam bomo izdali po prejetju plačila kotizacije.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje bo predvideno organiziran v skladu:

  • Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih. Udeleženci seminarja bodo za udeležbo prejeli 7 KT.
  • S Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Število kreditnih točk bo objavljena naknadno.

Vljudno vabljeni!