Obveščamo vas, da je bila v  Uradnem listu EU danes objavljena DIREKTIVA (EU) 2024/869 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. marca 2024 o spremembi Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Sveta 98/24/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi svinca in njegovih anorganskih spojin ter diizocianatov.

Določene so nove mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za svinec in njegove anorganske spojine ter za diizocianate.

Slovenski prevod je na voljo na tej povezavi.