Pametni digitalni sistemi so bili razviti z namenom izboljšati varnost in zdravje pri delu. Uporaba tehnologij, kot so umetna inteligenca, nosljive naprave in obogatena resničnost, bo čedalje bolj razširjena na področju zagotavljanja varnosti in dobre telesne pripravljenosti delavcev.

Če želite razširiti svoje znanje o pametnih digitalnih tehnologijah, preberite tri naša nova poročila o politiki.

V poročilu Pametni digitalni sistemi za spremljanje za varnosti in zdravja pri delu: vrste, vloge in cilji so proučene različne vrste in vloge tehnologij za spremljanje, kot so denimo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kamere, nosljive naprave in pametna osebna varovalna oprema, pri minimizaciji škode in spodbujanju varnosti in zdravja pri delu ter tveganja, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Čeprav je njihova uporaba na delovnem mestu čedalje bolj razširjena, je uvajanje teh tehnologij še vedno počasno in omejeno, kot je razvidno iz poročila Pametni digitalni sistemi za spremljanje za varnosti in zdravja pri delu: optimizacija njihovega uvajanja

V poročilu Pametni digitalni sistemi za spremljanje za varnosti in zdravja pri delu: priložnosti in izzivi so predstavljeni ključni izsledki za oblikovalce politik in nosilce odločanja o tem, kako čim bolj izkoristiti potencial teh sistemov in odpraviti njihove morebitne pomanjkljivosti.

Ta projekt je usklajen s prihajajočo kampanjo Zdravo delovno okolje 2023-2025, ki se osredotoča na vpliv novih digitalnih tehnologij na delo in delovna mesta.

Vir: https://vzd.mddsz.gov.si/