Člani so na 17. redni in volilni Skupščini Zbornice VZD, ki je potekala preko spletne platforme ZOOM v torek, 09.11.2021, izvolili novo vodstvo in nove člane organov Zbornice VZD za mandat 2021-2025, in sicer:

Predsednik Zbornice VZD:
- Janez Balantič

Podpredsednika Zbornice VZD:
- Gorazd Sušnik
- Stanko Ožbot

Člani Upravnega odbora (predsedniki Sekcij):

- Marjan Mikec - Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD
- Mirko Vošner - Sekcija podjetij z dovoljenjem za delo
- Igor Ivanovski - Sekcija VZD kemične industrije (kemija, plastika, gumarstvo)
- Denis Štemberger - Sekcija VZD kovinske industrije
- Marjan Šmalc - Sekcija VZD za zdravstvo in farmacijo
- Monika Dolamič - Sekcija VZD za gostinstvo in turizem
- Erik Stritih - Sekcija VZD elektro industrije
- Jernej Jenko - Sekcija VZD javne uprave

Nadzorni odbor:
- Janez Fabijan, predsednik
- Miran Pavlič, član
- Anton Razinger, član

Razsodišče:

- Luka Bratec, predsednik
- David Preša, član
- Ingrid Kalin, članica
- Maja Ivanovski, članica
- Marjan Krašna, član

Vsem članom organov iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo!