Predsednik Zbornice VZD mag. Janez Balantič: 

Varnost in zdravje pri delu naj postaneta prioriteta naše družbe 

Ljubljana, 24.10.2022 – Predsednik Zbornice varnosti in zdravja ob delu, mag. Janez Balantič, je ob začetku evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, pozval k doslednjemu spoštovanju pravic delavcev do varnega in zdravega delovnega okolja, razširitvi seznama poklicnih bolezni ter prenovi krovne zakonodaje, predvsem vezano na status pooblaščenih strokovnih delavcev. 

Letošnji evropski teden varnosti in zdravja pri delu je posvečen zaključku dveletne kampanje Zdravo delovno okolje, glavna tema kampanje pa so kostno-mišična obolenja povezana z delom. O težavah s kostno-mišičnimi obolenjih poročajo kar trije od petih delavcev v EU. Gre za zdravstvena stanja, ki prizadenejo mišice, sklepe, kite, vezi, živce, kosti in periferni krvni obtok. Povzročijo ali poslabšajo jih predvsem delo in vplivi iz okolja, v katerem se delo opravlja. Nova znanstvena spoznanja poročajo, da tudi psiho-socialni dejavniki oziroma stres, pospešujejo nastanek kostno-mišičnih obolenj. Balantič poudarja, da obolenja vplivajo na kakovost življenja ljudi in njihovo sposobnost za delo, saj so eden od najpogostejših vzrokov za invalidnost, odsotnost z dela in predčasno upokojitev. “Vse to negativno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, gospodarstvo in posledično tudi socialno varnost državljank in državljanov. Država in delodajalci morajo narediti več, varnost in zdravje pri delu naj postaneta prioriteta naše družbe.”

Mag. Janez Balantič je pozval tudi k posodobitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu. “V ta namen smo v zbornici oblikovali delovno skupino, v katero smo povabili tudi predstavnike medicine dela, prometa in športa ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani – katedre za poklicno, procesno in požarno varnost. Skupaj smo pripravili predlog sprememb krovnega zakona, ki bo izboljšal status in pogoje varnostnih inženirjev. Osnutek predloga je v širši obravnavi znotraj zbornice, dokončno pa ga bomo izoblikovali in predstavili na skupščini, ki bo prihodnji mesec. Želimo si več pooblastil, med drugim tudi za usposabljanje zaposlenih in izdelavo ocen tveganj, sploh v luči nesreč kot je bila v Melaminu ter dvig nivoja strokovne izobrazbe, potrebne za opravljanje strokovnih nalog. S pristojnimi ministrstvi smo že navezali stike, zato verjamemo, da bomo našli skupni jezik,” je še pojasnil Balantič. 

Balantič še poziva pristojnega ministra za zdravja Daniela Bešića Loredana, da nemudoma pristopi k pripravi Pravilnika o poklicnih boleznih, ki bo določil pravno veljavni postopek verifikacije neazbestnih poklicnih bolezni, ki ga Slovenija čaka že 30 let. Poklicno oboleli delavci ne morejo uveljaviti pravic po ZPIZ-2 in ZZVZZ. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni, ki so urejene v posebnih predpisih.