Zbornica VZD v četrtek, 19.10.2023 organizira ponovitev strokovnega usposabljanja/delavnice pod skupnim nazivom

Ocenjevanje tveganj pri fizičnih obremenitvah z Metodami ključnih kazalnikov (BAuA)

Strokovni seminar je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem VZD na gradbiščih in pomičnih deloviščih, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: četrtek, 19.10.2023
Dvorana Sava, CPU – Center za poklicno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

V Uradnem listu RS št. 84/ 2023 (02.08.2023)  je objavljen nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen, ki se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer  ter na  izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno mišičnih obolenj.

Z metodami Ocenjevanja tveganja za posamezna opravila na delovnem mestu identificiramo dejavnike tveganja in ugotavljamo fizične obremenitve ter glede  stopnjo tveganja opredelimo preventivne ukrepe. 

V grobem razlikujemo 6.  vrst fizičnih obremenitev in sicer:

  • ročno premeščanje bremen, zlasti pri upogibanju in rotaciji hrbtenice;
  • ročno vlečenje in potiskanje bremen
  • ročni delovni procesi (ponavljajoče se ali siloviti gibi);
  • uporaba celotne telesne moči
  • premikanje (gibanje) telesa
  • prisilna drža telesa ali držo z omejenim obsegom gibanja.

Na seminarju oz. delavnici  bodo poleg osnovnega identificiranja delavnikov tveganja za nastanek in razvoj kostno – mišičnih obolenj predstavljene Metode ključnih kazalnikov za zgoraj navedene fizične obremenitve ter Osnovno preverjanje oz. prepoznavanje telesnih obremenitve pri delu ter Uvodno pregled za informativno oceno tveganj ob prisotnosti telesnih obremenitev.  

Metode ključnih kazalnikov z originalnim nazivom Gefährdungsbeurteilung mit den Leitmerkmalmethoden (LMM) je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA). V angleški verziji pa je poznana kot Key Indicator Methods (KIM). Šest metod je bilo uporabljenih v predhodnih študijah v 40 podjetjih z več kot 200 operativnimi akterji in več kot 600 ocen delovnih mest. Metode so bile obsežno ocenjene in preizkušene v številnih podjetji in na spletni strani BAuA so na voljo tudi interaktivni obrazci v nemškem jeziku. Na seminarju bodo prestavljene metode z ocenjevalnimi obrazci v slovenskem jeziku.

Cilj seminarja oz. delavnice je udeležence usposobiti za uporabo MKK.

Delavnico bo vodil gospod Janez Fabijan, član delovne skupine za pripravo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen.

Urnik:

08.30 – 9.00Sprejem udeležencev
09.00 – 11.00Pozdravni nagovor in 1. del delavnice
11.00 – 11.30Odmor
11.30 – 13.452. del delavnice
13.45 – 14.00Zaključki

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

za člane Zbornice VZD s plačano članarino  200,00 EUR + DDV => 244,00 EUR nečlani Zbornice VZD 220,00 EUR + DDV => 268,40 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do torka, 17.10. 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »delavnica premeščanje bremen«, sklic: 00 19-10-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja. Potrdilo vam bomo izdali po prejetju plačila kotizacije.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje bo predvideno organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih.

Vljudno vabljeni!

Prijave so zaključene.