PROGRAM POSVETA/WEBINARJA NEVARNE KEMIČNE SNOVI – 25.01.2022 (Spletna platforma ZOOM)

08.45 – 09.00 Prijava in uvodni nagovor Janeza Balantiča, mag. okolj. ved., predsednika Zbornice VZD
09.00– 09.45 Aktualne nepravilnosti na področju nevarnih kemičnih snovi, dr. Lidija Korat, IRSD
09.45 – 10.30 Kemikalije v tehnoloških procesih, dr. Bojan Pahor, Saubermacher Slovenija d.o.o.
10.30 – 10.40 Kratek odmor
10.40 – 11.25 Skladiščenje nevarnih kemičnih snovi in uporaba osebne varovalne opreme, Gregor Kušar, KOMPLAST d.o.o.
11.25 – 12.10 Prevoz nevarnega blaga (ADR predpisi) , Emil Novak, Združenje varnostnih svetovalcev
12.10 – 12.55 Posledice prekomernih vplivov nevarnih snovi na delavca, dr. Grega A. Sušnik, specialist MDPŠ, ZD Kamnik
12.55 – 13.00 Zaključki posveta
Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih. Udeleženci usposabljanja bodo v skladu s pravilnikoma za udeležbo prejeli 8 kreditnih točk.
Usposabljanje je organizirano tudi v skladu z 6. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18). Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

1-L.Korat-_Aktualne nepravilnosti na področju nevarnih kemičnih snovi

2-B.Pahor – Nevarne kemikalije v delovnih procesih

3-G.Kušar_Skladiščenje in OVO

4-E.Novak Prevoz nev. blaga

5-G.A.Sušnik_Posledice prekomernih vplivov nevarnih snovi na delavca