S 1. avgustom 2024 stopi v veljavo Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki je bil objavljen v uradnem listu RS št. 84/2023. Do roka uveljavite morajo delodajalci uskladiti izjavo o varnosti z oceno tveganja na področju premeščanja bremen. Zbornica Varnosti in zdravja pri delu je za lažjo implementacijo omenjenega novega Pravilnika pripravila Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (MKK).