Zaradi izraženega interesa po dodatnem terminu strokovne ekskurzije, Zbornica VZD v petek, 21. aprila 2023 ponovno organizira ogled gradbišča leve cevi predora Karavanke.

Ekskurzija je namenjena: koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; prometnim inženirjem; inženirjem s področja varstva pred požara in varstva pred eksplozijo; inženirjem rudarstva, geotehnologije; drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

PROGRAM:

9.55Zbor udeležencev pred DARS-ovo stavbo nadora na platoju Karavanke (udeleženci bodo prejeli skico dostopa)
10.00 – 10.45Tehnična predstavitev projekta z opisom napredovanja del oziroma geoloških težav, ki se pojavljajo v času gradnje  Predavatelja: Karel Močilnikar, DARS vodja projekta in/ali Milan Črepinšek, DRI d.o.o., nadzor
10.45 – 11.30Predstavitev dela koordinatorja na projektu izgradnje Predavatelja: Stanko Ožbot, Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
11.30 – 13.00Ogled delovišč v samem predoru in delovišč na manjkajočem delu trase hitre ceste do predora

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

Za člane Zbornice VZD: € 81,97 + DDV = € 100,00
Ostali udeleženci: € 98,36 + DDV = € 120,00

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do srede, 19. aprila 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »ekskurzija Karavanke«, sklic: 00 2104-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije ekskurzije in potrdila o udeležbi.

Število udeležencev je omejeno na 15 oseb!  
PRIJAVE zbiramo do zapolnitve mest preko spletne prijavnice.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni ekskurzija bo predvideno organizirana v skladu: 

  • s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008);
  • s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (1 KT);
  • s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (3KT – sklop C).

Vljudno vabljeni!