Zbornica VZD v ponedeljek, 15.05.2023 organizira strokovno usposabljanje pod skupnim nazivom

Delo na soncu in vročini

Strokovni seminar je namenjen: koordinatorjem VZD na gradbiščih in pomičnih deloviščih, strokovnim delavcem s področja VZD, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: ponedeljek, 15.05.2023
Lokacija: Dvorana Sava, CPU – Center za poklicno usposabljanje,
Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
08.30 – 08.55PRIJAVA UDELEŽENCEV
08.55 – 09.00POZDRAVNI NAGOVOR
Janez Fabijan, Zbornica VZD
09.00 – 10.00VARNO DELO NA SONCU
Prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., viš. spec. dermatoven., Bolnica Celje
10.00 – 11.00ZAGOTAVLJANJE VZD V DELOVNEM OKOLJU S POVIŠANIMI TEMPERATURAMI Mirko Vošner, BVD-Ravne d.o.o.
11.00 – 11.15ODMOR
11.15 – 12.00VPLIV VREMENSKIH POGOJEV NA IZVAJANJE DEL
Marjan Krašna, Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
12.00 – 13.00OPTIMALNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME GLEDE NA TEMPERATURO DELOVNEGA OKOLJA
Robert Drevenšek, Schloffer in Drevenšek d.o.o.
13.00 – 13.15ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

za člane Zbornice VZD s plačano članarino  115,00 EUR + DDV => 140,30 EUR
nečlani Zbornice VZD 140,00 EUR + DDV => 170,80 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do četrtka, 11. maja 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »seminar delo na soncu«, sklic: 00 15-05-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja. Potrdilo vam bomo izdali po prejetju plačila kotizacije.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja, gradivo in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli in že plačane kotizacije vrnili na vaš TRR.

Odpoved prijave na seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je dva (2) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

V primeru nenajavljene neudeležbe vam bomo zaračunali 20% cene kotizacije!

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje bo predvideno organiziran v skladu:

  • s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008);
  • S Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. pooblaščeni inženirji za udeležbo prejmejo 3 kreditne točke.

Vljudno vabljeni!