Zbornica VZD v torek, 29.11.2022 organizira kratek seminar za strokovne delavce pod skupnim naslovom “Vloga strokovnega delavca”.

Na seminarju bodo predstavljene sledeče teme:

1 – Izzivi in priložnosti študija Tehniška varnost, doc. dr. Barbara Novosel, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

2 – Možnosti za sodelovanje med varnostnimi inženirji in specialisti MDPŠ s poudarkom na poklicni rehabilitaciji, dr. Tina Rozman, dr. med., spec. MDPŠ, URI Soča

3- Pravni položaj strokovnega delavca VZD danes in v prihodnje, dr. Urban Vrtačnik, Odvetniška pisarna Vrtačnik

Kotizacija znaša:

  • za člane Zbornice VZD s plačano članarino  28,69 EUR +DDV= 35,00 EUR
  • nečlani Zbornice VZD 53,28 EUR +DDV= 65,00 EUR

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta in potrdila o udeležbi.

Popusti:

  • za prijavljena 2 ali 3  udeležence iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;
  • za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.

Potrdilo o udeležbi bo izdano na osnovi dejanske udeležbe in plačila kotizacije!

Prijave že zbiramo preko spletnega obrazca oziroma na info@zbornica-vzd.si. Rok za prijavo je 27.11.2022.

Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih. Udeleženci usposabljanja bodo v skladu s pravilnikoma za udeležbo prejeli 5 kreditnih točk.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni!