Zbornica VZD v sodelovanju z GZS – Zbornico za poslovanje z nepremičninami v četrtek, 24.03.2022 organizira strokovno usposabljanje za strokovne delavce in upravnike nepremičnin.


Usposabljanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM.


Na seminarju bomo udeležencem predstavili uporabne vsebine iz prakse: kaj ugotavljajo inšpektorji ob nadzoru, kakšne so težave pri posredovanju gasilcev, na primerih bomo osvežili ključne tehnične zahteve in zakonitosti, ki so povezane z obratovanjem peči in predstavili učinkovite sisteme javljanja požara in videonadzora večstanovanjskih objektov.

PROGRAM:

  1. Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov v večstanovanjskih stavbah, Mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
  2. Učinkoviti sistemi javljanja požara in videonadzora večstanovanjskih objektov, Gašper Golob, Detektor sistemi d.o.o.
  3. Požarna varnost kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v večstanovanjskih stavbah – primeri iz prakse, Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel sistemi d.o.o.
  4. Gašenje požara v večstanovanjskih objektih – težave pri posredovanju gasilcev, Marko Tomazin, Gasilska brigada Ljubljana

PRIJAVE zbiramo na info@zbornica-vzd.si do 22.03.2022.
V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

• člani Zbornice VZD in GZS – Zbornice za poslovanje z nepremičninami s plačano članarino 65,00 €+DDV= 79,30 €
• nečlani Zbornic 95,00 € +DDV= 115,90 €

Popusti:
– za prijavljena 2 ali 3 udeležence iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;
– za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.

Znesek kotizacije nakažite najkasneje do 23.03.2022 na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803
Odprt pri NLB d.d., Ljubljana

s pripisom »za webinar požarna varnost«
sklic: 00 2403-2022

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni seminar se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Udeleženci na vseh dogodkih prejmejo potrdilo o udeležbi in kjer je to posebej navedeno tudi dodatna dokazila o usposobljenosti, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni!