Zbornica VZD v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo v aprilu organizira strokovni posvet z naslovom

Za varna in zdrava delovna mesta

Strokovni posvet je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: petek, 12.04.2024
Lokacija: dvorana Sava, Center za poklicno usposabljanje (CPU), Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
8.55 – 9.00POZDRAVNI NAGOVOR
Ciril Štern, predsednik Zbornice VZD
9.00 – 9.30UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV V LETU 2023 IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IRSD ZA IZBOLJŠANJE STANA VZD
Slavko Krištofelc, IRSD
9.30 – 10.00UGOTOVITVE NADZORA IRSD NA PODROČJU KEMIJSKIH NEVARNOSTI IN PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠAVE
Dr. Lidija Korat, IRSD
10.00 – 10.45PREDSTAVITEV ZAHTEV PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIČNIM SNOVEM PRI DELU  IN PRAVILNIKA O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI RAKOTVORNIM, MUTAGENIM ALI REPROTOKSIČNIM SNOVEM PRI DELU
Mag. Petra Bechibani, MDDSZEM
10.45– 11.15ODMOR
11.15 – 12.15IZZIVI PRI OBVLADOVANJU KEMIJSKIH ŠKODLJIVOSTI NA DELOVNIH MESTIH IN METODOLOGIJE ZA OCENJEVANJE
Janko Pahič, IVD Maribor
12.15– 13.00POSODOBITVE / REVIZIJE DIREKTIVE 2004/37/ES EVROPSKEGA PALAMENTA IN SVETA  O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI RAKOTVORNIM, MUTAGENIM ALI REPROTOKSIČNIM SNOVEM PRI DELU
Lučka Böhm, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
13.00– 13.05ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  105,00 EUR + DDV => 128,10 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 149,90 EUR + DDV => 182,88 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do srede, 10.04.2024 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »strokovni seminar VZD«, sklic: 00 12-04-2024

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije seminarja in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni seminar bo predvideno organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih.

Vljudno vabljeni!

Sprejemanje prijav smo zaključili v četrtek, 11.04.2024 ob 8.uri.