Zbornica VZD v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo v marcu organizira strokovni webinar z naslovom

Za varna in zdrava delovna mesta

Strokovni webinar je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: torek, 21.03.2023 preko spletne platforme ZOOM

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
8.55 – 9.00POZDRAVNI NAGOVOR
Janez Fabijan, Zbornica VZD
9.00 – 9.30UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSD V LETU 2022
Slavko Krištofelc, IRSD
9.30 – 10.15SMERNICE ZA OCENJEVANJE TVEGANJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU – PRIKAZ PRAKTIČNIH SMERNIC ZA KAKOVOSTNEJŠO IZDELAVO OT Janez Fabijan, Zbornica VZD
10.15– 10.45NOVA IN NASTAJAJOČA TVEGANJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU POVEZANA Z DIGITALIZACIJO
Etbin Tratnik, MDDSZEM
10.45– 11.00ODMOR
11.00 – 11.45FIZIČNE OBREMENITVE PRI DELU – OCENJEVANJA TVEGANJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Janez Fabijan, Zbornica VZD
11.45 – 12.25NOVE VARNOSTNE REŠITVE – IZZIVI ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Janez Furlan, Projekt K3 – Janez Furlan s.p.
12.25 – 13.05VIDNO VODENJE (ORODJE VML) – PRIMER DOBRE PRAKSE
Monika Dolamič, Wienerberger d.o.o. 
13.05 – 13.10ZAKLJUČNA RAZPRAVA

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  105,00 EUR + DDV => 128,10 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 130,00 EUR + DDV => 158,60 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do petka, 17. marca 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »strokovni webinar VZD«, sklic: 00 21-03-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije webinarja in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, webinarja ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na izobraževalni webinar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni webinar bo predvideno organiziran v skladu:

  • Udeleženci bodo na podlagi tretjega odstavka 12. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19, 164/20) za udeležbo prejeli 8 kreditnih točk.
  • Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni!

Sprejemanje prijav smo zaključili v ponedeljek, 20.03.2023 ob 15.00 uri.