Zbornica VZD v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo v četrtek, 10.02.2022 organizira strokovno usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov; koordinatorje za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu; odgovorne osebe izvajalcev gradbenih del; gradbene inženirje; inženirje rudarstva, geotehnologije; študente tehniške varnosti in druge osebe, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.


Usposabljanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM.

Teme tokratnega posveta so :

  1. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na začasnih in premičnih deloviščih, mag. Boštjan Hartner
  2. Nepredvidene nevarnosti pri izvajanju del pilotiranja, Jožef Šimonka
  3. Inovativna uporaba odra, Luka Bratec
  4. Predstavitev dobre prakse – seznanitev z gradbiščem druge cevi predora Karavanke, Stanko Ožbot, Simon Makovec Kržišnik
  5. Novosti v Uredbi o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, Janez Balantič, mag. okolj. ved
  6. Novi Gradbeni zakon GZ-1, Janez Balantič, mag. okolj. ved.

Strokovni posvet je organiziran v skladu s:

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni!