2. avgusta 2023 je bil sprejet nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer ter na  izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno mišičnih obolenj.

Zbornica VZD v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mesecu novembru 2023 pripravlja serijo petih brezplačnih webinarjev, kjer bodo.predstavljeni presejalni test in 6 Metod ključnih kazalnikov (BAuA)  za ocenjevanje tveganj pri premeščanju bremen in drugih fizičnih  obremenitvah pri delu.

Webinarji so namenjeni: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem VZD na gradbiščih in pomičnih deloviščih, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Metode ključnih kazalnikov z originalnim nazivom Gefährdungsbeurteilung mit den Leitmerkmalmethoden (LMM) je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA). V angleški verziji pa je poznana kot Key Indicator Methods (KIM).

Šest metod je bilo uporabljenih v predhodnih študijah v 40 podjetjih z več kot 200 operativnimi akterji in več kot 600 ocen delovnih mest. Metode so bile obsežno ocenjene in preizkušene v številnih podjetji in na spletni strani BAuA so na voljo tudi interaktivni obrazci v nemškem jeziku. Na seminarju bodo prestavljene metode z ocenjevalnimi obrazci v slovenskem jeziku.

Webinarje bo vodil gospod Janez Fabijan, član delovne skupine za pripravo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri ročnem premeščanju bremen.

Razpisani termini brezplačnih usposabljanj so:

  • torek, 21.11.2023 od 09.00 do 11.30
  • torek, 21.11.2023 od 12.00 do 14.30
  • sreda, 22.11.2023 od 09.00 do 11.30
  • sreda, 22.11.2023 od 12.00 do 14.30
  • četrtek, 23.11.2023 od 09.00 do 11.30

Prijave sprejemamo preko spodnjih petih spletnih prijavnih obrazcev. Prosimo, da ste pri prijavah pozorni pri izbiri pravilnega obrazca! V primeru težav oziroma dodatnih informacij, smo vam na voljo na info@zbornica-vzd.si . Prijave sprejemamo do 17.11.2023!

Udeleženci bodo prejeli povezavo do dogodka/webinarja dan pred samo izvedbo na e-naslov, ki ga boste navedli na prijavnem obrazcu.

Potrdila bodo izdana po izvedenem webinarju na podlagi sistemsko preverjene prisotnosti v elektronski obliki.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovno usposabljanje je predvideno organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20). Udeleženci prejmejo 6 KT.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNI OBRAZEC TOREK, 21.11.2023 OB 9.00 URI:

Sprejemanje prijav je zaključeno!

PRIJAVNI OBRAZEC TOREK, 21.11.2023 OB 12.00 URI:

Sprejemanje prijav je zaključeno!

PRIJAVNI OBRAZEC SREDA, 22.11.2023 OB 9.00 URI:

Sprejemanje prijav je zaključeno!

PRIJAVNI OBRAZEC SREDA, 22.11.2023 OB 12.00 URI:

Sprejemanje prijav je zaključeno!

PRIJAVNI OBRAZEC ČETRTEK, 23.11.2023 OB 9.00 URI:

Sprejemanje prijav je zaključeno!