Na letošnjem tradicionalnem posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti sta s svojima referatoma sodelovala tudi predsednik Zbornice VZD, gospod Janez Balantič, mag. okolj. ved, in predsednik Sekcije podjetij z dovoljenjem za delo, gospod Mirko Vošner.

Oba referata sta se dotaknila in vloge in pomena strokovnih delavcev v podjetjih. Gospod Janez Balantič je govoril o trenutnem statusno-pravnem položaju in vlogi pooblaščenih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu, gospod Mirko Vošner pa o položaju in pomenu strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela.

Organizatorji so nam tudi omogočili, da smo pred dvorano udeležencem predstavili delovanje Zbornice VZD.

V torek, 31. maja 2022 je bila v so-organizaciji Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in Društva varnostnih inženirjev Ljubljana (član Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije) pripravljena okrogla miza na temo »Položaj in pomen strokovnih delavcev za zagotavljanje varnega in zdravega dela«.

doc. dr. Barbara Novosel
Janez Balantič, mag. okolj. ved
Mirko Vošner