Žal vas moramo obvestiti, da je načrtovan posvet zaradi premajhnega števila prijav odpovedan, oziroma prestavljen v prvo četrtletje leta 2024. Hvala za razumevanje!

Zbornica VZD v sodelovanju z Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektoratom RS za delo konec novembra  organizira strokovni posvet z naslovom

Za varna delovna mesta 2023

Strokovni posvet je namenjen: strokovnim delavcem varnosti pri delu, strokovnim delavcem organizacij, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, inšpektorjem za delo, pooblaščenim inženirjem, predstavnikom delodajalcev in delojemalcev, izvajalcem  medicine dela, predstavnikom služb varnosti in zdravja pri delu, drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, študentom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Termin organizacije: četrtek, 30.11.2023
Konferenčna dvorana Marinšek, Naklo
Glavna cesta 2, 4202 Naklo

PROGRAM:

URA:PREDAVANJE:
8.25 – 8.30POZDRAVNI NAGOVOR
Janez Fabijan, Zbornica VZD
8.30 – 9.10OBVLADOVANJE PRAŠNIH EKSPLOZIJ
Doc. dr. Barbara Novosel, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljana
9.10 – 9.45UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSD V LETU 2022 IN NAČRTI BODOČIH AKTIVNOSTI IRSD
Slavko Krištofelc, IRSD
9.45 – 10.20AZBEST V DELOVNEM OKOLJU
Mag. Petra Bechibani, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.20 – 10.30ODMOR
10.30 – 11.10IZREDNE RAZMERE – OBVLADOVANJE
Damjan Blaznik, Belimed d.o.o.
11.10 – 11.45VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU SANACIJE PO NARAVNIH NESREČAH (POPLAVAH)
Marjan Krašna in Stanko Ožbot, IV Lozej d.o.o.
11.45 – 11.50ZAKLJUČNA RAZPRAVA
11.50 – 12.30KOSILO
12.3019. REDNA IN VOLILNA SKUPŠČINA ZBORNICE VZD

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

•          za člane Zbornice VZD s plačano članarino  120,00 EUR + DDV => 146,40 EUR
•          nečlani Zbornice VZD 140,00 EUR + DDV => 170,80 EUR

Popusti:

– za prijavljena 2 ali več udeležencev iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za plačilo do torka, 28. novembra 2023 nudimo 10% popust;

– popusti se ne seštevajo!

Znesek kotizacije nakažite na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »posvet za varna DM«, sklic: 00 30-11-2023

Plačilo kotizacije je pogoj za izdajo potrdila o udeležbi. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije posveta, kosila in potrdila o udeležbi.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, posveta ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na posvet je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni posvet bo predvideno organiziran v skladu:

  • Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20)
  • s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih.

Vljudno vabljeni!