Obveščamo vas, da bomo v petek, 17.06.2022 predvidoma zadnjič organizirali strokovno ekskurzijo ogleda gradbišča leve cevi predora Karavanke.

Ekskurzija je namenjena: koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov; strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu; odgovornim osebam izvajalcev gradbenih del; gradbenim inženirjem; prometnim inženirjem; inženirjem s področja varstva pred požara in varstva pred eksplozijo; inženirjem rudarstva, geotehnologije; drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri graditvi in vzdrževanju objektov.

PROGRAM:

07.55Zbor udeležencev na parkirišču Dolgi most, Ljubljana
08.00Odhod avtobusa proti Karavankam
09.00 – 09.45Tehnična predstavitev projekta z opisom napredovanja del oziroma geoloških težav, ki se pojavljajo v času gradnje  Predavatelja: Karel Močilnikar, DARS vodja projekta in/ali Milan Črepinšek, DRI d.o.o., nadzor
9.45 – 10.30Predstavitev dela koordinatorja na projektu izgradnje Predavatelja: Stanko Ožbot, Simon Makovec Kržišnik, Inštitut za varnost Lozej d.o.o.
10.30 – 12.00Ogled delovišč v samem predoru in delovišč na manjkajočem delu trase hitre ceste do predora
12.05Zbor pri avtobusu in odhod do gostišča (kosilo)
14.00Prihod na parkirišče Dolgi most, Ljubljana

KOTIZACIJA IN POPUSTI:

Kotizacija za člane Zbornice VZD znaša (163,9345 €+DDV)= 200,00 € Kotizacija za ostale udeležence znaša (180,328 € +DDV)= 220,00 €

Popusti:

– za prijavljena 2 ali 3 udeležence iz istega podjetja vam nudimo 10% popust;

– za 4 ali več udeležencev pa 20 % popust.

Znesek kotizacije nakažite najkasneje 2 dni pred ekskurzijo na transakcijski račun št.:

SI56 02010 – 0090056803 odprt pri NLB d.d., Ljubljana s pripisom »ekskurzija Karavanke«, sklic: 00 1706-2022

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

V kotizacijo so vključeni stroški organizacije ekskurzije, avtobusni prevoz Ljubljana-Karavanke-Ljubljana, kosilo po zaključku ogleda, gradiva in potrdila o udeležbi.

PRIJAVE zbiramo na info@zbornica-vzd.si oziroma do zapolnitve mest; ali po pošti na naslov Zbornica VZD, Dimičeva ul. 13, 1000 Ljubljana Število udeležencev je omejeno na 30 oseb!

V primeru nezadostnega števila prijavljenih, seminarja ne bomo izvedli.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@zbornica-vzd.si . Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

DODATNE INFORMACIJE:

Strokovni ekskurzija je organizirana v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovni ekskurziji pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vljudno vabljeni!

Spletna prijava: