O zbornici

Organi

Predsednik Zbornice VZD:
– Ciril Štern

Podpredsednika Zbornice VZD:
– Gorazd Sušnik
– Stanko Ožbot

Člani Upravnega odbora (predsedniki Sekcij):
– Marjan Mikec – Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD
– Mirko Vošner – Sekcija podjetij z dovoljenjem za delo
– doc. dr. Barbara Novosel – Sekcija VZD kemične industrije (kemija, plastika, gumarstvo)
– Damjan Blaznik – Sekcija VZD kovinske industrije
– Marjan Šmalc – Sekcija VZD za zdravstvo in farmacijo
– Monika Dolamič – Sekcija VZD za gostinstvo in turizem
– Erik Stritih – Sekcija VZD elektro industrije
– Jernej Jenko – Sekcija VZD javne uprave

Nadzorni odbor:
– Janez Fabijan, predsednik
– Miran Pavlič, član
– Anton Razinger, član

Razsodišče:
– Luka Bratec, predsednik
– David Preša, član
– Maja Ivanovski, članica
– Marjan Krašna, član

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.