O zbornici

  1. Statut Zbornice varnosti in zdravja pri delu, prenos statuta
  2. Kodeks poklicne etike članov Zbornice varnosti in zdravja pri delu
  3. Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov Zbornice varnosti in zdravja pri delu
  4. Poslovnik o delu skupščine Zbornice varnosti in zdravja pri delu
  5. Poslovnik o podrobnejši organizaciji in delu upravnega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri delu(samo za UO)
  6. Poslovnik o delu nadzornega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri delu
  7. Poslovnik o delu razsodišča Zbornice varnosti in zdravja pri delu
  8. Poslovniki o podrobnejši organizaciji in delovanju območnih odborov in sekcij Zbornice varnosti in zdravja pri delu – Poslovnik o delu sekcije za gradbeništvo

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.